Psychiatrický pas – permanentka na slobodu

Aj keď to vyznie paradoxne, v dnešnej modernej dobe ľudia často zabúdajú na to, že ľudské práva nie sú len (nemali by byť) nejakým reklamným sloganom, ale že ide o absolútne reálnu vec a základné atribúty demokratickej spoločnosti, na rešpektovaní ktorých a dôslednej realizácii ktorých by sme všetci mali trvať. Nie je potrebná nejako veľmi silno vycibrená […]

Pre lepšie Slovensko

Osobnosti roka 2013   Osobnosti roka 2014   Pre lepšie Slovensko 2013   Pre lepšie Slovensko 2014 V dnešnej spoločnosti je naozaj čo zlepšovať. Niekto síce namietne, že by sa každý mal postarať sám o seba, no potom to dopadne presne tak, ako to dnes vyzerá. Našťastie existujú ľudia, ktorí myslia aj na širšie okolie ako len […]