Psychiatrický pas – permanentka na slobodu

Aj keď to vyznie paradoxne, v dnešnej modernej dobe ľudia často zabúdajú na to, že ľudské práva nie sú len (nemali by byť) nejakým reklamným sloganom, ale že ide o absolútne reálnu vec a základné atribúty demokratickej spoločnosti, na rešpektovaní ktorých a dôslednej realizácii ktorých by sme všetci mali trvať. Nie je potrebná nejako veľmi silno vycibrená […]