Psychiatrický pas – permanentka na slobodu

Aj keď to vyznie paradoxne, v dnešnej modernej dobe ľudia často zabúdajú na to, že ľudské práva nie sú len (nemali by byť) nejakým reklamným sloganom, ale že

Psychiatricky pas
Psychiatricky pas

ide o absolútne reálnu vec a základné atribúty demokratickej spoločnosti, na rešpektovaní ktorých a dôslednej realizácii ktorých by sme všetci mali trvať. Nie je potrebná nejako veľmi silno vycibrená nadprirodzená schopnosť, aby si človek dokázal všimnúť, že niektoré zákony idú presne opačným smerom a v skutočnosti slobodu jedinca obmedzujú a jeho základné práva a slobody popierajú až do krajností.

V jednej z mojich aktivít – Pre lepšie Slovensko – sme pre ľudí, ktorí si chcú svoju slobodu poistiť pripravili takzvaný „psychiatrický pas“. Viac si o tom môžete prečítať tu: Proti-psychiatrický pas.

Prajem Vám, aby ste tento pas nikdy nepotrebovali.

… ale – radšej buďte pripravení!

Váš, Peter Kokoľus