Pre lepšie Slovensko

Osobnosti roka 2013   Osobnosti roka 2014   Pre lepšie Slovensko 2013   Pre lepšie Slovensko 2014

V dnešnej spoločnosti je naozaj čo zlepšovať. Niekto síce namietne, že by sa každý mal postarať sám o seba, no potom to dopadne presne tak, ako to dnes vyzerá.

Našťastie existujú ľudia, ktorí myslia aj na širšie okolie ako len to najbezprostrednejšie. V júly 2013 sme vytvorili občianske združenie, ktoré má za cieľ vytvárať lepšie Slovensko.

Webová stránka Pre lepšie Slovensko (kliknite TU).

Konečným hodnotným produktom združenia je dosiahnuť stav spoločnosti, ktorá funguje bez drog a omamných látok, v ktorej si ľudia navzájom môžu dôverovať, kde sú slušným ľuďom garantované ich práva, kde sa schopným a šikovným ľuďom pomáha, kde si ľudia vážia vytvorené hodnoty a sami ich radi vytvárajú, kde neexistuje násilie a nespravodlivosť, kde ľudia majú a poznajú svoje práva, tie im nie sú odopierané, ani nie sú nijak prekrúcané alebo potlačované, kde sú ľudia slobodní a slobodne sa môžu vyjadrovať a aj sa vyjadrujú, pričom zároveň dožičia slobodu názorov, vyjadrovania, vierovyznania či svetonázoru druhým, teda stav spoločnosti, v ktorej je jednoducho radosť žiť.

Cieľom činnosti združenia je prostredníctvom zmysluplných projektov prinášať do spoločnosti také myšlienky, zásady a pravidlá, ktoré zvyšujú morálku a uvedomovanie si spoločenských hodnôt nielen tými, ktorým sú tieto vedomosti podávané priamo ale aj tými, ktorí s nimi žijú a pôsobia v ich domácnosti alebo v bezprostrednom okolí.

V prvom roku pôsobenia Pre lepšie Slovensko sa nám podarilo pomôcť vďaka našim sponozorom s protidrogovou prevenciou mládeže, s informovaním verejnosti (hlavne mládeže) o ľudských právach, ktoré majú, s projektom, ktorý primel rómskych spoluobčanov vo východoslovenskej obci Jasov, aby si SAMI upratali, s projektom šírenia rozumných zásad pre lepší život na slovenských školách, podporili sme jednu škôlku v Košiciach, podporili sme preklady kurzov na zlepšenie života od jedného z najväčších humanistov sveta, podporili sme štúdium v zahraničí jedného slovenského špecialistu, ktorý po návrate bude schopný pomôcť ľuďom (v slovenčine) zbaviť sa nechcených emócií a reakcií. Pomohli sme tiež zabezpečiť množstvo kníh do slovenských knižníc.

Výsledky, ktoré sme dokázali realizovať sa nám podarilo dosiahnuť s našimi minimálnymi nákladmi. Náklady na správu nášho združenia predstavujú v roku 2013 0,05% našich príjmov. To znamená, že z každého príspevku vo výške 1.000 Eur sme použili na správu iba 0,5 Eur!

Pripravujeme pre Vás webovú stránku, ktorá vám poskytne o Pre lepšie Slovensko rôzne informácie. Toto je len taká „informácia na úvod“. Verím, že sme Vás už týmito pár riadkami zaujali. Prihláste sa na odber noviniek z tejto stránky a tak sa dozviete o vzniku novej stránky Pre lepšie Slovensko ihneď, keď bude hotová.

Ing. Peter Kokoľus
Prezident Pre lepšie Slovensko

Základné informácie o Pre lepšie Slovensko:

Názov: Pre lepšie Slovensko
Sídlo:   Mýtna 42, 811 05 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika
IČO:    422 72 424, DIČ: 202 391 5531
Právna forma: občianske združenie
Registrácia: dňa 26.7.2013, na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-41977

Správna rada: Ing. Peter Kokoľus – Prezident
JUDr. Katarína Bystrická – Výkonný riaditeľ
Miroslav Labaš – Čestný člen správnej rady

Štatutár: Ing. Peter Kokoľus – Prezident Správnej rady

Kontakt: 0905 353 640, peter@kokolus.sk

Hlavný účet Pre lepšie Slovensko: 292 889 8523 / 1100

For better Slovakia