Slovenčina – slovníky

studium ucenieNiekoľko krát sa mi stalo, že som si potreboval vyhľadať nejaké slovo a nemal som po ruke papierový slovník. A ako vieme, je vedecky dokázaným faktom, že keď človek prejde v texte za slovo, ktorému úplne neporozumel, začne mať pocit, že daný text nedáva zmysel alebo dokonca, že on je hlúpy. Tak Vám chcem poskytnúť zopár dobrých linkov ohľadne slovenčiny:

SLOVNÍK SLOVENSKÉHO JAZYKA

SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV

ČESKÝ ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK – zatiaľ trošku neohrabaná verzia, cca v strede stránky si musíte vybrať prvé písmeno slova a potom listovať 🙂

VÝRAZY Z MEDICÍNY

SYNONYMICKÝ SLOVNÍK

FRAZEOLOGICKÝ SLOVNÍK

SLANGOVÝ SLOVNÍK

NÁREČOVÝ SLOVNÍK

ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK

SLOVENSKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK

KVALITNÝ ANGLICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK 

KVALITNÝ ANGLICKÝ ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK

studium ucenieIt happened to me many times I wanted to look for some word and I did not have any paper-dictionary within my reach. And – as we know – it is scientifical fact, that when person pass in text a word he did not fully understand, he will start to feel the text does not make sense or even that he himself is stupid. Therefore I would like to provide you few good links regarding slovak language:

DICTIONARY OF SLOVAK LANGUAGE

DICTIONARY OF FOREIGN WORDS

CZECH DERIVATION DICTIONARY – a bit strange version of dictionary – you need to choose the first letter of the world (in about the middle of the page) and then you need to search the word. 🙂

MEDICAL EXPRESIONS

DICTIONARY OF (SLOVAK) SYNONYMS

PHRASES DICITONARY

SLANG DICTIONARY

DICTIONARY OF DIALECTS

ENGLISH-SLOVAK DICTIONARY

SLOVAK-ENGLISH DICTIONARY

KVALITNÝ ANGLICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK 

KVALITNÝ ANGLICKÝ ETYMOLOGICKÝ SLOVNÍK